Best Value Basis Training [NL]

Over deze training

In <3 uur tijd word je door de principes en methode van Best Value geleid.  Welke fases kent het model, wat gebeurt er in elke fase, in welke volgorde gebeurt het en waarom is dat van belang. Wat is ervoor nodig om de fases goed te doorlopen en wat zijn de valkuilen?

Leerdoelen Begrip van:
– de basisprincipes van de Best Value Aanpak (Information Measurement Theory)
– het ‘Best Value’ selectieproces (Performance Information Procurement System)
– ‘Best Value’ risicomanagement
Tijd 2,5 uur voor het bekijken van de videos en voor het toetsen van je kennis middels 50 vragen
Randvoorwaarden beheersing Nederlandse taal
Certificeringsniveau B
Volgend Certificeringsniveau B+

Bij het doorlopen van deze training is het aan te raden om de trainingsvideo’s op elke slide te pauzeren, eerst rustig de tekst te lezen en daarna pas te luisteren naar de voice-over. De gesproken tekst is een toelichting op de geschreven tekst (dus aan andere tekst).