In less than 3 hours time you will learn about the Best Value approach: the main principles and the methodology. What are the phases in the model, what happens in every step, to what relevance, what is needed, and what pitfalls and failures are there to watch out for when putting Best Value into practice.

 • Grunnkurset er utviklet Best Value-ekspertene i teamet vårt, som har opparbeidet seg ekspertise i løpet av mer enn 10 år med erfaring og som er sertifiserte på nivå A+. 
 •  Kurset baserer seg på de oprinnelige prinsippene til Best Value, utviklet av Dr. Dean Kashiwagi i samarbeid med Arizona State University. 
 • Formålet med Grunnkurset er å gi en grunnleggende introduksjon til den underliggende essensen til filosofien som ligger bak Best Value – både i teorien og i praksis.  
 • Grunnkurset er designet for både leverandører og kunder – det presenteres sentrale aspekter fra begge synsvinkler, noe som resulterer i en helhetlig oversikt som er verdifull for begge parter. 
 • I praksis utføres den faktiske gjennomføringen av Best Value-tilnærmingen i form av ulike variasjoner. Hvilken variasjon dette blir avhenger av hvilket land, hvilken bransje, institusjon eller bedrift det aktuelle prosjektet utføres i, samt eventuelt tidligere erfaring hos team, ledere og andre involverte. Det kan oppstå variasjoner med hensyn til vetkleggelse, struktur og tidsforløp, eller når det gjelder spesifikke definisjoner av mer eller mindre sentrale elementer, begreper eller konsepter. 
 • Dette kurset har ikke som sin hensikt å granske slike detaljer og variasjoner. Søkelyset til Grunnkurset er rettet mot å kommunisere essensen bak tilnærmingen. Utformingen av dette kurset forholder seg til originale strukturen og formuleringen av Best Value som utformet av tilnærmingens grunnlegger. 

Nivå:

 • B-sertifikat

Neste nivå:

 • Best Value B+-sertifikat

Tid:

 • ~3 timer for å se på videopresentasjoner og teste kunnskapen din

Læringsmål:

Forståelse av

 • hovedprinsippene til Best Value-tilnærmingen (teori om informasjonsmåling)
 • utvalgsprosessen til Best Value (system for anskaffelse basert på ytelsesbasert informasjon)
 • risikostyring med Best Value

Krav:

 • flytende forståelse av norsk
 • grunnleggende engelskkunnskaper

Met dit programma helpen we je in duidelijke stappen om zoveel mogelijk zelfstandig in te schrijven op een waardegedreven tender, zoals Best Value of BPKV. Van het opstellen van je offerte tot en met de voorbereiding op een interview of presentatie.

Basiskennis gecombineerd met workshops

Het Best Value Vendor Programma maakt gebruik van twee ‘omgevingen’:

 • Deze online trainingsomgeving (membership site) waarin teamleden theoretische basis kennis op doen die nodig is om deel te kunnen nemen aan de workshops/coaching sessies
 •  Miro, een online samenwerkingsplatform waarmee wij, 2 keer per week, workshops en coaching aan teamleden organiseren. In Miro zijn ook de sjablonen / werkbestanden te downloaden waar we in het Best Value Vendor Programma naar verwijzen.         

In deze les vind je de basiskennis van de Best Value Aanpak. Welke principes hanteert ‘Best Value’, hoe ziet het model eruit, wat gebeurt in welke fase en.. wat vraagt dit van aanbieders?

This program helps you, in clear steps, to respond to a value-driven tender, such as Best Value. From preparing your submittal to writing the Quality Documents and preparing for the interviews.

The full Best Value Vendor Program combines the basic knowledge of Best Value with Best Practices through workshops and coaching sessions

The full Best Value Vendor Program uses several ‘environments’:

 • This membership site (LMS), where team members learn about the theory of Best Value based environments and can prepare for workshops/coaching sessions (supported by downloadable worksheet formats);
 •  Miro, an online collaboration platform, we use in workshops and coaching sessions (through video chat) with team members;
 • An online document management platform, such as MS Teams, where team members share tender information and work sheets with us.

In <3 hours time you will learn about the Best Value approach: the main principles and the methodology.  What are the phases in the model, what happens in every step, to what relevance, what is needed and what pitfalls and failures are there to whatch out for when putting Best Value into practice.


Level:

 • B certificate

Next level:

 • Best Value B+ certificate

Time:

 • 2,5 hour to watch videos and to self test your knowledge

Learning goals:

Understanding of

 • the basic principles of the Best Value Approach (Information Measurement Theory)
 • the ‘Best Value’ selection process (Performance Information Procurement System)
 • ‘Best Value’ risk management

Requirements:

 • Comprehension of the English language

Please note that the slides and the information in every video is coming at great speed. We advise you to pause the video at every slide and read every slide before listening to the presenter.

About this course

 

In less than 3 hours time you will learn about the Best Value approach: the main principles and the methodology.  What are the phases in the model, what happens in every step, to what relevance, what is needed, and what pitfalls and failures are there to watch out for when putting Best Value into practice.

 

Learning goals Understanding of
– the basic principles of the Best Value Approach (Information Measurement Theory)
– the ‘Best Value’ selection process (Performance Information Procurement System)
– ‘Best Value’ risk management
Time 2,5 hours to watch the videos and to self test your knowledge
Requirements Comprehension of the English language
Certification Level B
Nex Certification Level B+

Ask the expert

Do you have questions on any of the topics in the Best Value Basics Course? Every Tuesday from 15:30 to 16:00 CET one of our experts is happy to answer your questions in a MS Teams call, free of charge.

 

Please note that the slides and information in each video come at a high speed. We advise you to pause the video with every new slide and read each slide before listening to the presenter.

In order to get A certified, you have to write a paper about your Best Value project (or any other Best Value application) in which you demonstrate to understand the Best Value principles and that you know how to apply them in practice. Finally, you will be interviewed on your paper by the Best Value Certification Board. During the Best Value Expert course you will be prepared for this interview. Reflection, intervision and coaching by your mentors are pivotal to this course. A nice added value of this course is that you simultaneously professionalize your application of Best Value in partice, for example your own Best Value project.

Hallo bezoeker!

Dank voor je interesse in het gratis Best Value Basis trainingsmateriaal. De onderwerpen in deze gratis les betreffen de belangrijkste principes van de Best Value aanpak en over het wat en waarom van de methodiek op hoofdlijnen.

Registreer je hier om direct met de gratis les te kunnen starten

Registreer voor gratis les

dit veld niet invullen s.v.p.

 

We wensen je veel kijk- en luisterplezier.  Het trainingsmateriaal is 30 dagen toegankelijk voor je.

Ben je al lid van de Academy? Log dan hier in

 


Wil je weten hoe je Best Value toepast en op welke valkuilen je dan moet letten? Of wil je anderen kennis laten maken met Best Value? De volledige Best Value Basis Training is een geschikt instrument daarvoor.  Daarin vind je ook een examen waarmee je je kennis op B+ certificeringsniveau kunt toetsen. Geïnteresseerd? Mail ons.

Over deze training

In <3 uur tijd word je door de principes en methode van Best Value geleid.  Welke fases kent het model, wat gebeurt er in elke fase, in welke volgorde gebeurt het en waarom is dat van belang. Wat is ervoor nodig om de fases goed te doorlopen en wat zijn de valkuilen?

Leerdoelen Begrip van:
– de basisprincipes van de Best Value Aanpak (Information Measurement Theory)
– het ‘Best Value’ selectieproces (Performance Information Procurement System)
– ‘Best Value’ risicomanagement
Tijd 2,5 uur voor het bekijken van de videos en voor het toetsen van je kennis middels 50 vragen
Randvoorwaarden beheersing Nederlandse taal
Certificeringsniveau B
Volgend Certificeringsniveau B+

Bij het doorlopen van deze training is het aan te raden om de trainingsvideo’s op elke slide te pauzeren, eerst rustig de tekst te lezen en daarna pas te luisteren naar de voice-over. De gesproken tekst is een toelichting op de geschreven tekst (dus aan andere tekst).

Hi visitor!

Thank you for your interest in our free Best Value Experts Academy content. It contains the first lesson of the Best Value Basics Course.  The lessons contain topics that address the main principles of Best Value and explains the why and what of the Best Value model on a high level.

Register here for the free content and start right away:

Register for Free Lesson

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Are you already a member? Log in here

 


Do you want to know how to successfully apply Best Value? Our full digital course is a suitable next step and also includes an exam to selftest your knowledge on B+ certification level. Interested? Send us a message.