Gratis Video – Hovedprinsippene til Best Value

Best Value Grunnkurs: Her vil du lære om hovedprinsippene og metodologien til Best Value-tilnærmingen. Kurset tar omtrent 3 timer, og går gjennom modellens faser, hva som skjer i hvert steg og hvorfor, hva som trengs og hvilke feller og feilgrep man bør se opp for mår man setter Best Value ut i livet.


Nivå:

  • B-sertifikat

Neste nivå:

  • Best Value B+-sertifikat

Tid:

  • ~3 timer for å se på videopresentasjoner og teste kunnskapen din

 

Læringsmål:

Forståelse av

  • hovedprinsippene til Best Value-tilnærmingen (teori om informasjonsmåling)
  • utvalgsprosessen til Best Value (system for anskaffelse basert på ytelsesbasert informasjon)
  • risikostyring med Best Value

Krav:

  • flytende forståelse av norsk
  • grunnleggende engelskkunnskaper