Best Value Grunnkurs

Current Status
Not Enrolled
Price
495
Get Started
This course is currently closed

Her vil du lære om hovedprinsippene og metodologien til Best Value-tilnærmingen. Kurset tar omtrent 3 timer, og går gjennom modellens faser, hva som skjer i hvert steg og hvorfor, hva som trengs og hvilke feller og feilgrep man bør se opp for mår man setter Best Value ut i livet.

 • Grunnkurset er utviklet Best Value-ekspertene i teamet vårt, som har opparbeidet seg ekspertise i løpet av mer enn 10 år med erfaring og som er sertifiserte på nivå A+. 
 •  Kurset baserer seg på de oprinnelige prinsippene til Best Value, utviklet av Dr. Dean Kashiwagi i samarbeid med Arizona State University. 
 • Formålet med Grunnkurset er å gi en grunnleggende introduksjon til den underliggende essensen til filosofien som ligger bak Best Value – både i teorien og i praksis.  
 • Grunnkurset er designet for både leverandører og kunder – det presenteres sentrale aspekter fra begge synsvinkler, noe som resulterer i en helhetlig oversikt som er verdifull for begge parter. 
 • I praksis utføres den faktiske gjennomføringen av Best Value-tilnærmingen i form av ulike variasjoner. Hvilken variasjon dette blir avhenger av hvilket land, hvilken bransje, institusjon eller bedrift det aktuelle prosjektet utføres i, samt eventuelt tidligere erfaring hos team, ledere og andre involverte. Det kan oppstå variasjoner med hensyn til vetkleggelse, struktur og tidsforløp, eller når det gjelder spesifikke definisjoner av mer eller mindre sentrale elementer, begreper eller konsepter. 
 • Dette kurset har ikke som sin hensikt å granske slike detaljer og variasjoner. Søkelyset til Grunnkurset er rettet mot å kommunisere essensen bak tilnærmingen. Utformingen av dette kurset forholder seg til originale strukturen og formuleringen av Best Value som utformet av tilnærmingens grunnlegger. 

Nivå:

 • B-sertifikat

Neste nivå:

 • Best Value B+-sertifikat

Tid:

 • ~3 timer for å se på videopresentasjoner og teste kunnskapen din

Læringsmål:

Forståelse av

 • hovedprinsippene til Best Value-tilnærmingen (teori om informasjonsmåling)
 • utvalgsprosessen til Best Value (system for anskaffelse basert på ytelsesbasert informasjon)
 • risikostyring med Best Value

Krav:

 • flytende forståelse av norsk
 • grunnleggende engelskkunnskaper