Best Value Basics Course

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

In less than 3 hours time you will learn about the Best Value approach: the main principles and the methodology. What are the phases in the model, what happens in every step, to what relevance, what is needed, and what pitfalls and failures are there to watch out for when putting Best Value into practice.

 • Grunnkurset er utviklet Best Value-ekspertene i teamet vårt, som har opparbeidet seg ekspertise i løpet av mer enn 10 år med erfaring og som er sertifiserte på nivå A+. 
 •  Kurset baserer seg på de oprinnelige prinsippene til Best Value, utviklet av Dr. Dean Kashiwagi i samarbeid med Arizona State University. 
 • Formålet med Grunnkurset er å gi en grunnleggende introduksjon til den underliggende essensen til filosofien som ligger bak Best Value – både i teorien og i praksis.  
 • Grunnkurset er designet for både leverandører og kunder – det presenteres sentrale aspekter fra begge synsvinkler, noe som resulterer i en helhetlig oversikt som er verdifull for begge parter. 
 • I praksis utføres den faktiske gjennomføringen av Best Value-tilnærmingen i form av ulike variasjoner. Hvilken variasjon dette blir avhenger av hvilket land, hvilken bransje, institusjon eller bedrift det aktuelle prosjektet utføres i, samt eventuelt tidligere erfaring hos team, ledere og andre involverte. Det kan oppstå variasjoner med hensyn til vetkleggelse, struktur og tidsforløp, eller når det gjelder spesifikke definisjoner av mer eller mindre sentrale elementer, begreper eller konsepter. 
 • Dette kurset har ikke som sin hensikt å granske slike detaljer og variasjoner. Søkelyset til Grunnkurset er rettet mot å kommunisere essensen bak tilnærmingen. Utformingen av dette kurset forholder seg til originale strukturen og formuleringen av Best Value som utformet av tilnærmingens grunnlegger. 

Nivå:

 • B-sertifikat

Neste nivå:

 • Best Value B+-sertifikat

Tid:

 • ~3 timer for å se på videopresentasjoner og teste kunnskapen din

Læringsmål:

Forståelse av

 • hovedprinsippene til Best Value-tilnærmingen (teori om informasjonsmåling)
 • utvalgsprosessen til Best Value (system for anskaffelse basert på ytelsesbasert informasjon)
 • risikostyring med Best Value

Krav:

 • flytende forståelse av norsk
 • grunnleggende engelskkunnskaper